χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Βυθισμένος πετρέλαιο μετασχηματιστής
Ξηρός μετασχηματιστής τύπων
Μετασχηματιστής διανομής δύναμης
Άμορφος μετασχηματιστής κραμάτων
Μετασχηματιστών ισχύος
Τοποθετημένος μαξιλάρι μετασχηματιστής
Προκατασκευασμένοι υποσταθμοί
Μετασχηματιστής έλξης
Νέος ενεργειακός μετασχηματιστής
Μετασχηματιστής αντιδραστήρων