χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Βυθισμένος πετρέλαιο μετασχηματιστής
Ξηρός μετασχηματιστής τύπων
Μετασχηματιστής διανομής δύναμης
Άμορφος μετασχηματιστής κραμάτων
Μετασχηματιστών ισχύος
Τοποθετημένος μαξιλάρι μετασχηματιστής
Προκατασκευασμένοι υποσταθμοί
Μετασχηματιστής έλξης
Νέος ενεργειακός μετασχηματιστής
Εξαρτήματα μετασχηματιστών
Μετασχηματιστής αντιδραστήρων