Βυθισμένος πετρέλαιο μετασχηματιστής

δροσισμένοι πετρέλαιο μετασχηματιστές, βυθισμένος πετρέλαιο μετασχηματιστής διανομής, Μετασχηματιστής τύπων πετρελαίου.