Βυθισμένος πετρέλαιο μετασχηματιστής

Μετασχηματιστής τύπων πετρελαίου, δροσισμένοι πετρέλαιο μετασχηματιστές, Μετασχηματιστής τύπων πετρελαίου.