Μετασχηματιστής έλξης

μετασχηματιστής σιδηροδρόμων, Τριφασικός μετασχηματιστής, Βήμα - κάτω από το μετασχηματιστή.