Μετασχηματιστής αντιδραστήρων

Ξηρός αντιδραστήρας τύπου, βυθισμένος πετρέλαιο μετασχηματιστής τύπων, Ξηρός μετασχηματιστής διανομής τύπων.