Μετασχηματιστής διανομής δύναμης

Επιταχύνω το μετασχηματιστή δύναμης, μετασχηματιστής ηλεκτρικής δύναμης, Τριφασικοί μετασχηματιστές δύναμης.