Τοποθετημένος μαξιλάρι μετασχηματιστής

τοποθετημένος μαξιλάρι μετασχηματιστής διανομής, τοποθετημένος μαξιλάρι υποσταθμός, padmount ασφάλεια μετασχηματιστών.