Τοποθετημένος μαξιλάρι μετασχηματιστής

τοποθετημένος μαξιλάρι μετασχηματιστής διανομής, padmount ασφάλεια μετασχηματιστών, τοποθετημένος μαξιλάρι υποσταθμός.