Προκατασκευασμένοι υποσταθμοί

Συμπαγής υποσταθμός μετασχηματιστών, Επιταχύνω και βήμα - κάτω από το μετασχηματιστή, διπλός μετασχηματιστής τάσης.