Προκατασκευασμένοι υποσταθμοί

Επιταχύνω και βήμα - κάτω από το μετασχηματιστή, Συμπαγής υποσταθμός μετασχηματιστών, διπλός μετασχηματιστής τάσης.