Άμορφος μετασχηματιστής κραμάτων

άμορφος μετασχηματιστής πυρήνων, άμορφος μετασχηματιστής πυρήνων κραμάτων, άμορφος μετασχηματιστής διανομής μετάλλων.