Μετασχηματιστής εμπορευματοκιβωτίων

συσκευασμένος υποσταθμός, Βυθισμένος πετρέλαιο μετασχηματιστής δύναμης, συσκευασμένος υποσταθμός.