Μετασχηματιστών ισχύος

μετασχηματιστής δύναμης και διανομής, Βιομηχανικός μετασχηματιστής δύναμης, μετασχηματιστής υψηλής δύναμης.